Thái Cực Quyền 24 Thức

Sau đây là đoạn phim video với độ dài 5 phút 27 giây… trình bày Thái Cực Quyền 24 Thức…
rất hay…

www.youtube.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.