Buổi Lễ Kinh Hành Ngày 27/10/2013 Tại Chùa Hoa Nghiêm


Dưới đây là vài hình ảnh bên lề của buổi lễ Kinh Hành ngày 27/10/2013 tại Chùa Hoa Nghiêm do Chị Diệu Ngọc ghi lại


Pages: 1 2 3

Comments are closed.