Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Chùa Thiên Thai Tân Tây LanĐêm Văn Nghệ Qây Quỹ Xây Dựng

Chánh Điện Chùa Thiên Thai

Willington Tân Tây Lan

Chủ Nhật 15/12/2013 từ 7 giờ – 10:30 tối

Tại sân khấu lộ thiên Tổ Đình Phước Huệ 365

Victoria Street Wetherill Park, NSW 2164

 

Vào của tự do – xin liên lạc 02 9725 2324 để biết thêm chi tiết

Kính mời,

TB Ban Tổ Chức

Down Load Poster

Comments are closed.