Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ Xây Cất Bảo Tháp Hoa Nghiêm


Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ Xây Cất Bảo Tháp Hoa Nghiêm

Thứ Bảy 15/3/2014 Chương Trình Bắt Đầu Lúc 6 PM – Vào Cửa Tự Do

Tại Chùa Hoa Nghiêm 442 – 448 Springvale Road, Springvale South VIC 3172 AUSTRALIA

Ca Sĩ Duy Trường (Hoa Kỳ), Mai Thiên Vân (Hoa Kỳ), Băng Châu (Melbourne), Tâm Như (Melbourne) với Ban Nhạc Viễn Phương và Âm Thanh Ánh Sáng Anh Bằng.

Nhà Bảo Trợ: Penny Kha & Associates – Springvale, Hollywood Nails – Melbourne, New York Nails – Melbourne, Quan 88 Restaurant – St Kilda, Penny Lam Travel – Springvale, O’ Briens Pharmacy – Springvale South

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Chùa Hoa Nghiêm – Phone: 9548 2215 – Fax: 9540 3087

TM Ban Tổ Chức Kính Mời

Down load Poster

Comments are closed.