Bí mật về số điện thoại và tuổi của Bạn

TÔI ĐÃ THỬ VỚI SỐ ĐT VÀ TUÕI CỦA MỘT SỐ THÂN HỮU, ĐÚNG 100%.

Rất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Hãy thử xem. 100% chính xác. Mới phát hiện thông tin thú vị này! Chỉ mất không quá 15 giây!

1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.

2. Nhân số đó cho 2

3. Kết quả đó cộng cho 5

4. Rối nhân them cho 50

5. Lấy kết quả cộng them cho 1764

6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn

7. Đến đây, bạn có 3 chử số:

– Số đầu là số cuối điện thoại bạn sỡ hữu

– Còn lại 2 chử số là số tuổi của bạn

Ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? Hãy thử xem!

Nếu các bạn thử lại sẻ thấy y chang như vậy! Thật là kỳ lạ không lẽ số điện thoại của mình laị có liên quan tới số tuổi của mình thật sao?

Thật sự chúng tôi đã khám phá ra không có gì bí mật cả nay xin mời quý độc giả thứ tìm hiểu xem sự thật thế nào.

Sưu Tầm

This entry was posted in Khoa Học, Đời Sống. Bookmark the permalink.