Thông Báo Khóa Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ

The VIETNAMESE BUDDHIST LIEN HAI MONASTERY of Victoria
TU VIỆN LIÊN HẢI
14 Alvina Street, North Sunshine, Vic 3020, Australia
Telephone (03) 9310 7073
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC KHÓA NGHIÊN CỨU GIÁO LÝ TỊNH ĐỘ

Kính gởi: Toàn thể Quý đồng hương Phật tử

Nhằm mục đích cung cấp những tài liệu chính yếu của Tông Tịnh Độ cho những Phật tử muốn nghiên cứu tường tận về pháp môn này hầu có đủ khả năng độ mình và độ người thực hành đến chỗ viên mãn. Vì thế, Tu Viện Liên Hải tại Úc Châu đã tổ chức khóa Nghiên Cứu Giáo Lý Tịnh Độ thời gian 3 năm (2009 đến 2012). Nhằm nghiên cứu tất cả lãnh vực cần yếu cho Tông Tịnh Độ, với chỉ tiêu: bớt những chỗ rườm rà, giữ phần cốt yếu, rồi cô đọng lại thành từng bài học để tiện cho việc nghiên cứu.

Nhìn thấy việc lợi ích của Pháp lạc vô biên này, nên toàn thể nghiên cứu sinh tại Tu Viện, yêu cầu Ban Giảng Huấn đưa tài liệu học tập lên online hầu xây dựng một phong trào nghiên cứu Giáo Lý Tịnh Độ cho đồng bào Phật tử khắp năm châu. Chúng tôi đã bằng lòng và tài liệu học tập được đưa lên trang nhà www.huongdaoonline.com.au. Bắt đầu từ mùa hạ Kỷ Sửu (2009) đến cuối mùa hạ năm Nhâm Thìn (2012), kính mời quý vị đón xem. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp quý đồng tu có điều kiện tốt cho việc nghiên cứu và học tập.

Sự sốt sắn nghiên cứu học tập của quý vị là niềm khích lệ lớn cho Ban Tổ Chúc chúng tôi.

Trân trọng kính thông báo.

Úc Châu, ngày 16 tháng 08 năm 2009
T/M BAN TỔ CHỨC
Tu Viện Trưởng
Sa Môn: THÍCH HỒNG NHƠN

 

Down load the pdf file

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.