Những Điều Người Phật Tử Cần Biết

Dưới đây là Thông Báo chương trình Pháp thoại tháng 3 năm 2013 cho chủ đề “Những điều người Phật tử cần biết” xin trân trọng kính mời quý Phật tử và các bạn thanh niên cùng tham dự theo thông tin dưới đây…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thầy và quý đạo hữu;

Đại diện Ban Cư Sĩ & Thanh Niên (CS&TN) Minh Quang (MQ) kính xin cảm ơn thầy và quý đạo hữu hôm qua đã bỏ thời giờ quý báu đến nhà Minh Lý. Đây là buổi sơ ngộ của các thành viên trong ban CS&TN.

Theo buổi đàm đạo đầu tiên nầy có một điểm quan trong là trong phần sinh hoạt chia ra làm hai nhóm. Cư sĩ  gồm những người lớn tuồi do đ/h Ngọc Hương và Tâm Dũng phụ trách sinh hoạt cùng với đạo tràng Quang Minh. Thanh niên sinh hoạt cùng gia đình Phật tử do đ/h Tâm Anh và Trí Anh phụ trách. Mỗi tháng  hai nhóm sẽ tổ chức một lần pháp đàm.

Chúng ta đã được phép chánh thức hoạt động và bắt tay ngay vào việc. Nếu không có gì trở ngại sau giờ tăn trưa ngày chúa nhật 24 tháng 3 năm 2013 cả hai nhóm sẽ tổ chức buổi pháp đàm đầu tiên. Theo thiển ý của MQ chúng ta nên cùng nhau nghiên cứu học hỏi cùng nhau những chủ đề với giáo lý căn bản dành cho những người mới tìm hiểu đạo Phật. Chúng ta là những người Phật tử sơ phát tâm  và đang tìm hiểu giáo lý trong một bối cảnh xã hội đa văn hóa tại Úc Đại Lợi. Mục đích trước mắt là chúng ta sẽ xoay quanh  một chủ đề lớn “Những điều người Phật tử cần biết”. Tháng 3 tới  MQ đề nghị chúng ta sẽ nghiên cứu học hỏi 4 tiểu đề:

1. Tìm hiểu về cuộc đời hành hoạt của Đức Phật. (được trình bày lần đầu)

2. Đạo Phật với tinh thần nhập thế.

3. Tại sao Đạo Phật được mọi người chú trọng quy hướng?

4. Phật giáo có phải là một tôn giáo không?

Ngày giờ cho buổi pháp đàm lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2013 sẽ được thông báo ngày giờ sau

Kính mong thầy và quý dạo hữu cho biết ý kiến. Kinh nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì Ban CS&TN.

Trân kính;

Minh Quang

Xin liên lạc Cu Si Thanh Nien [cusithanhnien@gmail.com] để biết thêm chi tiết

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.