Sớ Táo Quang Minh – 2015

Táo:
Dạ dạ
Hạ Thần phủ phục
Quỳ trước bệ vàng
Ra mắt Ngọc Hoàng
Tuế tăng vạn tuế

Ở nơi dương thế
Ngựa chạy cong đuôi
Sắp đến Ất Mùi
Be he su đủa

Thần là táo của
Đạo tràng Quang Minh
Giờ đây kính xin
Được đọc báo cáo

Ngọc Hoàng:
Thần đừng khách sáo
Miễn lề, bình thân
Report dần dần
Tình hình dưới đó

Hành trình gian khó
Vạn dặm về đây
Vượt gió lướt mây
Chắc thần mõi mệt

Táo:
Thần đây lếch bết
Mệt thiệt ứ hơi
Gần hết một đời
Hộ trì Tam Bảo

Sớm hôm tần tảo
Phước đức đấp bồi
Đội chảo đội nồi
Thần đây đâu xáa

Chuyện chùa nhiều quá
Chỉ Thầy Trụ Trì
Mọi việc liểu tri
Táo không biết hết

Ngày hai ba Tết
Thần ghi vội vàng
Gom chuyện đạo tràng
Cực Lạc liên xã

Nhiều người già cả
Tu hành thật siêng
Tổng số liên viên
Hai chín ba vị

Chánh thức tính kỹ
Hai trăm bảy lăm
Danh dự nhiều năm
Mười bảy cập nhựt

Một bán chánh thức
Mười lăm xin rời
Chín vị xin vô
Thần tiếp tục đọc

Thọ bát tu học
Đều đặn tu hành
Niệm Phật trì danh
Tụng kinh nghe pháp

Mỗi năm xin đáp
Ba khóa kểt kỳ
Quý thầy từ bi
Thường xuyên thức nhắc

Đều đặn tổ chức
Hai tám khóa rồi
Tu hành lôi thôi
Làm sao giải thoát?

Già lo tu mót
Trẻ phải gắng công
Không đi lòng vòng
Đừng cho uổng phí

Năm qua bền chí
Học kinh Di Đà
Giáo thọ thiết tha
Giảng dạy đủ thứ

Niệm Phật công cứ
Phát nguyện hàng ngày
Chí nguyện không sai
Hạng nhất đã đạt

Diệu Lộc – Tịnh Giác
Hạng nhì trì danh
Tâm Đại – Tịnh Thành
Hạng ba chuyên chú

Tịnh An – Giác Phú,
Hạnh kiểm oai nghi
Xá lạy bước đi
Nghiêm trang xứng đáng

Sịnh nhật hàng tháng
Vui vẻ bên nhau
Nhớ đến khổ đau
Cầu sanh Cực Lạc

Năm qua mất mát
Bốn bạn vãng sanh
Mười sáu năm qua
Tổng cộng bốn chín

Cuối năm ngồi tính
Nhiều sách đã in
Và một quyển kinh
Kẻ công người sức

Tập sống tỉnh thức
Không giống người đời
Hát ca quên lời
Lời kinh ý kệ

Có ban văn nghệ
Mỗi năm hai lần
Chúc thọ, tất niên
Đạo tràng vui hát

Ngọc Hoàng:
Thật là xứng đáng
Trẫm đây thuởng ban
Toàn thể đạo tràng
Tăng ni tôn đức

Tận lực gắng sức
Cứu độ chúng sanh
Này hỡi ái khanh
Tiến lên đừng chán

Khó khăn hỏng ngán
Lạc đạo cư trần
Tích đức tu nhân
Khuyên người dưới thế

Táo:
Đội ơn Ngọc Đế
Mười sáu năm qua
Đạo tràng thăng hoa
Vừa phẩm và lượng

Muôn tâu thánh thượng
Sớ táo xin ngừng
Thần đây rất mừng
Triều ca đều khỏe

Ngọc Hoàng vui vẻ
An thạnh mọi bề
Giờ thần xin về
Hẹn ngày lai đáo

Ngọc Hoàng:
Bye bye Thần Táo
Bảo trọng lấy thân
Về dưới dương trần
Trẫm đây xin nhắn

Mọi người may mắn
Tri hợp với hành
Làm mọi việc lành
Gieo nhân hái quả

Mong sao tất cả
Thương mến ngọt ngào
Hãy nhắn cùng nhau
Thường xuyên thọ bát

Thôi cùng nhau hát
Tạm biệt chia tay
Năm tới ngày này
Về đây “xực chẩu”

Nam Tào, Bắc Đẩu
Trẫm truyền bẫu chài
Ngự trào cả ngày
Trẫm hồi cung nghỉ

Nói lại cho kỹ
Bẫu chài bãi chầu
Bởi ngồi hơi lâu
Trẫm mõi lưng thiệt!

Táo:
Ngu thần bái biệt
Xá lạy đi về
Hỏng dám cà kê
Bà xả đang đợi

Ngọc Hoàng:

Tân niên là mới
Hy vọng ước mong
Mới là thong dong
Tinh thần đổi mới

Yên ấm sẽ tới
Xin chúc mọi người
Chắc chắn vui tươi
Suốt ngày mọi lúc

Năm mới hạnh phúc!!

Tịnh Khang cẩn ghi.

 Down load pdf file

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.