Bốn Đoàn Hành Hương Thăm Chùa Hoa Nghiêm 1-03-2015

Dưới đây là hình ảnh bốn đoàn hành hương: Chùa Bồ Đề, Chùa Quang Minh, Chùa Huệ Quang và Chùa Phật Quang đã đến viếng thăm Chùa Hoa Nghiêm vào ngày 11 Tết ( 1-03-2015 )

Thầy Thích Thiện Tâm và Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên – Chùa Bồ Đề chúc Tết Phật tửThầy Thích Phước Tấn  và Thầy Thông Tướng cùng Phật tử Chùa Quang Minh thăm Chuà Hoa Nghiêm 

 

 

Phật tử Chùa Quang Minh cúng dường tịnh tài và chúc Tết H.T Thích Thiện Tâm

Thầy Thích Thông Hiếu và Phật tử Chùa Huệ Quang thăm Chùa Hoa Nghiêm


Thầy Trụ Trì Chùa Quang Minh Thích Phước Tấn cúng dường xây Bảo Tháp Hoa NghiêmSư Cô Thích Nữ Chân Kim và Sư Cô Thích Nữ Tuệ Tâm – Chùa Phật Quang đang tụng kinh cầu an chúc Tết
Chuyến xe cuối cùng của đoàn hành hương đã rời Chùa vào lúc 2.30pm.

Tú Anh – Diệu Tuyết

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.