Chùa Hoa Nghiêm Đi Hành Hương Mùng 10 Tết (Thứ Bảy 28/02/2015)

Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương đầu Xuân Mùng 10 Tết đã khởi hành lúc 8:00 giờ sáng, đoàn gồm 10 xe buýt gần 500 Phật tử dưới sự hướng dẫn cửa Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm đi hành hương thăm, lễ Phật tại 8 chùa ở Melbourne


Kiệt Nguyễn

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.