Đạo Tràng Hoa Nghiêm Thọ Bát Quan Trai Ngày 7 Tháng 3 Năm 2015

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt của Đạo Tràng Hoa Nghiêm trong ngày Thọ Bát Quan Trai  thứ Bảy 7 / 3 / 2015


Cô Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.