Hội Đồng City Greater Dandenong Thăm Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 11/03/2015

Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên văn phòng Hội Đồng City Greater Dandenong thăm viếng Chùa Hoa Nghiêm vào buổi trưa ngày 11/03/2015


Thầy trụ trì Thích Thiện Tâm giới thiệu phái đoàn Thư Viện Hoa Nghiêm


Thầy trụ trì Thích Thiện Tâm hướng dẫn phái đoàn thăm công trình xây dựng Bảo Tháp Hoa Nghiêm


Phái đoàn trở lại thăm Chính Điện Hoa Nghiêm và dự buổi cơm chay trưa thân mật do Phật tử tại Nhà Bếp Hoa Nghiêm khoản đãi

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.