Happy Receptions Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại NEPAL

Dưới đây lả một số hình ảnh do Phật tử Huệ Hiếu Chùa Hoa Nghiêm ghi lại buổi tiệc Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại NEPAL tại Happy Receptions trong ngày 10/05/2015. Xin nhấn vào hình để xem nguyên bản.

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.