Siddhartha’s Song

Siddhartha’s Song (Reprise)
Written by Andrew J Williams

Verse: Oh dear cousin, put down your weapon
Let your anger subside
For it’s life that all beings treasure the most
Love and respect is where friendships abide

Chorus: All beings tremble at the thought of being harmed
Knowing this, how can we harm them.
Knowing that we all seek happiness
Cultivate love for all
Spoken: So the swan stays with the one who saved it
Not with the one who tried to destroy it.

Đây là bài ca sẽ được trình bày trong ngày Phật Đản Liên Hiêp Quốc tại Melbourne Town Hall vào ngày thứ bảy 23 tháng 5 năm 2015 này

Bài ca Sĩ Đạt Đa
(Việt dịch Minh Quang)

Anh yêu ơi, hãy buông vũ khí,
Giảm đi cơn giận dữ tràn dâng
Cuộc sống quý giá biết bao ngần
Thương, kính, nghĩa, tình đừng thù hận

Đừng lạnh lùng nghĩ suy hãm hại
Cớ tại làm sao tính hại nhau
Vun trồng yêu thương thắm tươi màu
Khi biết mọi người tìm hạnh phúc

Thiên nga ở với người cứu nó
Không phải người giết hại thiên nga

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.