Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới

Mục Lục

Lời Nói Đầu
1. Đạo Phật trong Thế Giới Phương Tây
2. Đạo Phật & Khoa Học Hiện Đại
3. Phương Pháp Khoa Học Đối Với Đạo Phật
4. Vũ Trụ Học Đạo Phật
5. Phương Hướng của Nền Giáo Dục Phật Pháp
6. Quan Điểm của Đạo Phật về Đấng Sáng Thế
7. Đạo Phật & Chính Trị
8. Đạo Phật trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu
9. Đạo Phật & Môi Trường
10.Đạo Phật & Nữ Giới Mỹ
11. Đạo Phật & Nhân Quyền
12. Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Súc Quyền
13. Súc Quyền và Kinh Pháp Cú
14. Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Người Nghiện Ma Túy
15. Đạo Phật & Tình Dục
16. Đạo Phật & Tình Dục Đồng Giới
17. Đạo Phật & Hôn Nhân
18. Quan Điểm của Đạo Phật Đối Với Các Tôn Giáo Khác
19. Sự Thích Ứng của Tôn Giáo trong Thời Hiện Đại
20. Đạo Phật trong Đời Sống Hiện Đại
21. Sự Quyến Rũ của Đạo Phật trong Thế Giới mới
22. Xã Hôi Dấn Thân Châu Á & Tương Lai Đạo Phật
23. Hoằng Pháp, Trước Sự Thách Đố của Thời đại Mới
24. Đạt Được Hòa Bình Bằng SựBình an Nội Tâm

LỜI NÓI ĐẦU

‘Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới’ được tuyển dịch từ những bài viết và pháp  thoại của nhiều bậc Tôn túc và các học giả Phật Giáo nổi tiếng thế giới, và thêm một số bài của chính dịch giả.

Khi đi vào những trang web Anh ngữ, nhận thấy những đề tài này mang tính nhu cầu thời đại và chuyển tải linh động tinh thần ‘khế lý và khế cơ’ của giáo pháp, người dịch rất tâm đắc với những chủ đề mang tính thời đại, như Đạo Phật và khoa học, chính trị, kinh tế toàn cầu, giáo dục, môi trường, nhân quyền, hôn nhân, phụ nữ…đã gợi mở cho người dịch những điều mới mẻ đối với việc hoằng pháp hiện tại, và về việc ứng dụng các tình huống nan giải mới luôn xảy ra trong đời sống xã hội hằng ngày mà chúng ta không thể không biết đến.

Một vài chủ đề trong này dù trước đây đã có nhiều vị dịch giả đã dịch sang Việt ngữ, thể theo yêu cầu của Phật tử bổn tự và một số sinh viên muốn có thêm tài liệu nghiên cứu nên người dịch đã tuyển dịch những bài có tính nhu cầu thời đại và làm thành riêng một quyển sách để giúp cho Phật tử và những người nghiên cứu có thêm tài liệu cụ thể về Phật giáo và thời đại mới. Trong tương lai, nếu có thời gian người dịch sẽ tuyển dịch và phát hành những ấn bản kế tiếp với những nội dung về Phật pháp và thời đại mới.

Thiết nghĩ, tất cả sự lên xuống của thời đai đều kéo theo sự khủng hoảng, đỗ vỡ, hay băng hoại… đối với những giá trị văn hóa, niềm tin và tinh thần. Giữa lộ trình thăng trầm này, Đạo Phật giúp con người tìm ra hư ớng đi nhân bản và đích thực để khôi phục niềm tin đã bị đánh mất, bình tâm giữa những cuồng loạn, thương yêu giữa những hận thù…

Đã hơn hai mươi sáu thế kỷ trôi qua nhưng kim ngôn của Đức từ phụ vẫn còn thoang thoảng đâu đây như chưa từng xa vắng, thông điệp trí tuệ và từ bi mà ngài đã gởi gắm cho chúng sinh là nguồn diệu thể vô biên, như vô lượng toa thuốc để chữa lành vô lượng con bệnh đang hấp hối; hơn lúc nào hết, bịnh tình của thời đại hôm nay không thể không cần đến dược liệu Phật pháp để duy trì sự sống đúng nghĩa của nó.

Xin thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn sư, các bậc thầy thế và xuất thế gian khả kính, những thân hữu xa gần, trực tiếp và gián tiếp đã giúp cho người dịch hoàn thành được dịch phẩm này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không sao tránh khỏi những sơ xuất, kính mong chư tôn túc và các bậc cao minh chỉ giáo thêm để những ấn bản khác được hoàn hảo hơn.

Người biên dịch Thích nữ Tịnh Quang

Đạo Phậttrong Thế Giới Phương Tây- Venerable Dr. Walpola Rahula

Click to down load the pdf file

http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/SuQuyenRuCuaDaoPhatTrongTheGioiMoi.pdf

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.