Hình Ảnh Cúng Hương Linh Và Quy Y Ngày Thứ Bảy 29/8/2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Cúng Hương Linh và lễ Quy Y vào ngày Thứ Bảy  29/8/2015 tại Chùa Hoa Nghiêm

Các Sư Cô đang quét dọn quanh sân chùa để chuẩn bị cho buổi Đại Lễ Vu Lan trong ngày hôm sau Chủ Nhật 30/8/2015.


Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.