Hoa Tuyết Milwaukee

LỜI ĐẦU

Hoa tuyết Milwaukee là một quyển sách nhỏ kết xâu lại những bài văn, bài thơ trong hơn hai năm qua tại chùa Phước Hậu, thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ.

Nơi đây mùa đông kéo dài hơn những mùa khác và tuyết phủ cũng nhiều. Những bông tuyết trắng nhỏ li ti bay lả tả trong gió thật đẹp.

Mỗi mùa xuân, hạ, thu,  đông tạo cho thiên nhiên mỗi nét đẹp đặc thù. Bông tuyết phủ trắng các cành cây khô khúc khủy cũng phô bày một nét đẹp riêng nào đó.

Hy vọng những bông tuyết ẩn hiện nơi các bài văn, thơ này cũng điểm trang một cái gì đó cho hành giả, cho bạn đọc trên bước đường đi tìm ý đạo.

Ai bảo tuyết rơi là lạnh giá, Milwaukee ấm mãi một mùa xuân. Ai bảo tuyết rơi không trở lại, Hoa tuyết đầy nét chữ bút in nghiêng. Ai bảo tuyết rơi sẽ chóng tàn, Trăng sáng mãi những mùa hoa tuyết trắng.

Thư phòng chùa Phước Hậu, ngày 9/8/2008

Thích Nữ Giới Hương (thichnugioihuong@yahoo.com)

Click to download the pdf file http://www.luchoatu.org/TuSachPhatHoc/HoaTuyetMilwaukee.pdf

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.