Nhiều điều nghịch lý phổ thơ

Người ta thường vô lý,
vị kỷ, không biết điều,
Nhưng dù sao đi nữa,
con người vẫn đáng yêu.

Nếu bạn làm việc thiện
bị cho vì lợi riêng
Nhưng dù sao đi nữa,
Vẫn làm với tâm hiền.

Mỗi khi được thành đạt,
Thường  gặp kẻ tị ganh
Nhưng dù sao đi nữa,
Bạn hãy cố công thành.

Khi bạn làm điều tốt
Sẽ  chóng  bị lãng quên.
Nhưng dù sao đi nữa,
điều tốt vẫn tỏa lên.

Thẳng thắn và trung thực
thường làm bạn tổn thương.
Nhưng dù sao đi nữa,
hãy sống thực cương cường.

Những  ý tưởng lớn lao
bị dìm  bởi kẻ kém
Nhưng dù sao đi nữa,
hãy luôn giữ tầm cao.

Người cảm thông  kẻ yếu
lại hùa với kẻ mạnh.
Nhưng dù sao đi nữa,
Hãy bênh kẻ thế cô.

Thành quả phải nhiều ngày
bị hủy trong phút chốc.
Nhưng dù gì đi nữa,
hãy tiếp tục dựng xây.

Khi giúp đỡ tha nhân
có thể bị phản bội  
Nhưng dù sao đi nữa,
tiếp tục giúp đỡ chăng.

Tặng những gì tốt đẹp
nhận lại cú phũ phàng.
Nhưng dù sao đi nữa,
hãy sống thật dịu dàng.

Võ Hiếu Nghĩa

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.