Hòa Thương Thích Giác Hạnh Giảng Pháp Ở Chùa Hoa Nghiêm Ngày 4/11/15

Dưới đây là hình ảnh Hòa Thương Thích Giác Hạnh giảng Pháp ở chùa Hoa Nghiêm trong ngày Chủ Nhật 4/11/2015Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.