Hình Ảnh Sinh Hoạt Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 12/12/2015

Dưới đây là một số hình ảnh khóa tu Tịnh nghiệp một ngày thứ Bảy 12/12/2015 – Click on the image to view the full-size
Dưới đây là một số hình ảnh buổi tiệc nhỏ tiển thầy Thích Trí Hải về VN

Dưới đây là một số hình ảnh cúng Thất thứ 7 của Đạo hữu Nguyễn văn Dọng – Minh Liên tối ngày thứ Sáu 10/12/2015
Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.