Bài Văn Cúng, Khẩn Mồng Một Tết Nguyên Đán

Đây là các bài ngày : trong nhà, ngoài trời, và cúng mùng 1 trong ngày Nguyên Đán, mọi người có thể xem hoặc in ra giấy để dễ dàng đọc hơn.

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ. NAM-MÔ  A-DI-ĐÀ  PHẬT  ! ( 3 lần )

Kính lạy  :

Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật. Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Long Mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần. Các cụ Tổ Tiên nội , ngoại chư vị tiên linh. Nay phút giao thừa năm Quý Tỵ , Chúng con là……………………… Ngụ tại………………………………………

Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời :

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ  :  Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.


Văn cúng giao thừa

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI. NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

Kính lạy :

Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT. Hoàng Thiên , Hậu Thổ , chư vị Tôn Thần. Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển. Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển , Thiên Ôn hành binh chi thần , Lý Tào phán quan năm Quý Tỵ. Các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần. Nay là phút giao thừa năm Quý Tỵ Chúng con là…………….. Ngụ tại ………………….

Phút thiêng giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều để khuyết , lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay , thể đức hiều sinh , ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:  Ngài Cựu niên Đương cai , Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần , Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long mạch Tài Thần , các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ  :  Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.


VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT. NAM-MÔ  A-DI-ĐÀ  PHẬT !

Kính lạy  :

Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật .

Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các  hương hồn nội tộc , ngoại tộc. Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới.

Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật.

Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám

Cẩn cáo.


VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 )

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN )

Kính lạy :

Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật. Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chư vị Tôn Thần.

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng , nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là ………………………….. Ngụ tại ……………………………………….

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn.

Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ.

Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giửa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thônmg , sở cầu như ý.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

LỄ CÚNG MÙNG 3 THÁNG GIÊNG RA MẮT HÀNH BINH HÀNH SỰ .    ( Ngày nầy cũng là lễ Thầy, tôn vinh TỔ NGHIỆP ) .

LỄ CÚNG : –  1 bình bông, 1 đĩa 5 thứ trái cây , 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang , 3 chun rượu , 3 chun trà . –  1 dĩa mứt, 1 miếng bánh tét (bánh chưng), 1 dĩa nhỏ muối , gạo. –  1 con gà trống luộc.

LỜI KHẤN: – Tịnh pháp giới chân ngôn: ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM ( 3 LẦN ) – Án Thổ Địa chân ngôn : NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẨM, ÁN ĐỘ RÔ ĐỘ RÔ , ĐỊA VĨ TA BÀ HA ( 3 LẦN ) .

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm…, con tên …tuổi …hộ khẩu thường trú …phường…quận…Con cùng gia đình ra mắt chư Thần chu niên, Nhựt Nguyệt chư Thần , Tổ Thầy, Tổ Nghiệp nghề của con là … Cúi xin chư vị độ trì tân niên PHƯỚC LỘC, gia sự bình an, nghiệp nghề thăng tiến , mọi sự hanh thông …

Nam mô Phổ cúng dường Bồ tát , ma ha tát. – Lạy 3 lạy .

Sưu Tầm

http://www.tet2014.com/bai-van-cungkhan-mong-mot-tet-nguyen-dan-2014.html

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.