Khóa Tu Báo Ân Ngày 8-10/01/2016 – Tổ Đình Phước Huệ

Tổ Đình Phước Huệ
Thông báo

KHÓA TU BÁO ÂN từ ngày 08/01 đến 10/01/2016

Kính thưa quý đồng hương, Phật tử.

Trong niềm hoài vọng hướng về Đức Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái với bao tâm thành tri ân và báo ân, Tổ đình Phước Huệ sẽ tổ chức một khóa tu Báo Ân cầu nguyện Chư Phật mười phương hộ trì cho cha mẹ hiện tiền thân tâm an lạc, phát nguyện tu trì; cha mẹ đã quá vãng ác đạo xa lìa, siêu sanh thoát hóa, cùng chư hương linh ký tự nơi Tổ đình Phước Huệ và pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh lạc quốc.

Thời gian khóa tu:  từ thứ Sáu 08/01 đến Chủ Nhật 10/01/16
Ngày khai giảng :  9 giờ 30 sáng thứ Sáu 8/01/16
Địa điểm:   Tổ đình Phước Huệ365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164

Kính mong quý đồng hương, Phật tử dành chút ít thời gian về tham dự khóa tu vô cùng hữu ích nầy.

Quý đồng hương, Phật tử muốn dự tu, xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ điện thoại (02) 9725 2324 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng kính thông báo.

Ban Tổ Chức

Download Thông Ḅáo

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.