Cõi Hư Không


Nắng lên rồi nắng tắt
Hạ đến rồi hạ đi
Kìa bông hoa đang nở
Cũng đợi giờ phân ly

Con kiến trong hang nhỏ
Mơ gì cho mai sau
Chẳng kể ngày sáng tối
Xây mộng ước ban đầu
Màu mắt em xanh thẳm
Đẹp tựa một vầng mây
Gió vô tình xô dạt
Mây cũng đành bay bay

Dòng sông nằm lặng lẽ
Âm thầm như bài thơ
Mà người ơi có biết
Thơ chảy đến vô bờ

Ta bước trong sương gió
Đợi điều gì mông lung
Chiếc lá nào rơi khẽ
Chạm vào… cõi hư không.

Thiên Trúc, San Martin, Mùa thu 2013

Hàn Long Ẩn (thientruc.org)

 

Comments are closed.