Kinh Lương Hoàng Sám – Có Chữ ( Quyển 1 – Chương 2&3 )

HT. Thích Trí Tịnh Tụng

Phat Phap Tang – www.youtube.com

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video. Bookmark the permalink.