Hình Ảnh Phật Tử Tham Dự Lễ Phật Đản Tại Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày Chủ Nhật 22/5/2016

Dưới đây là một số hình ảnh Phật Tử tham dự Lễ Phật Đản tại Chùa Hoa Nghiêm trong ngày Chủ Nhật 22/5/2016 (Click on the image to view the full size)Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.