Hình Ảnh “Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Khu Vườn Chánh Niệm” Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 17/7/2016

Dưới đây là một số hình ảnh “tiệc chay gây quỹ xây dựng Khu Vườn Chánh Niệm” ở tại Chùa Hoa Nghiêm trong ngày Chủ Nhật 17/7/2016 (Click on the image to view the full size)

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.