Hình Ảnh Lễ Vu Lan 2016 tại chùa Hoa Nghiêm trong ngày Chủ Nhật 14/8/2016


Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho buổi Lễ Vu Lan 2016 tại chùa Hoa Nghiêm trong ngày Chủ Nhật 14/8/2016.
Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm giáo huấn vể ý nghĩa Lễ Vu Lan
Giới thiệu chương trỉnh văn nghệ do các em thiếu nhi trình diễn

Dưới đây là phần cài hoa hồng cho quý Phật tử
Huệ Hiếu

Comments are closed.