Ngày Vu Lan Nhớ Mẹ

Mẹ là tình thương bao la,
Là dòng nước mát, thật là dịu êm.
Khi con còn trẻ ngày đêm,
Mẹ thương trìu mến một niềm vui tươi.

Trên môi luôn điểm nụ cười,
Hiền từ thánh thiện ạ ời ru con.
Mẹ nuôi cho đến lớn khôn,
Bao năm khổ cực chẳng chồn bước chân.

Mẹ là một vị thánh thần,
Dạy con hiếu thảo ân cần kính tôn.
Hôm nay tăng chúng dập dồn,
Vu Lan hành lễ, linh hồn siêu thăng.

Ngày rằm tháng bảy, sáng trăng,
Vọng chuông, gỏ mõ dưới chân từ đường.
Đâu đây thoang thoảng mùi hương,
Bốn bề yên lặng, đêm trường thiết tha.

Nam mô Đức Phật Di Đà,
Nén hương kính Mẹ bên toà Tây Phương.

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.