Pháp Tu Bát Quan Trai Tuyệt Vời

Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2013, khoá tu Bát Quan Trai Chủ Nhật tuần đầu tháng như thường lệ được tổ chức trang nghiêm tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles. Từ sáng đến chiều tối, Đại chúng tu tinh tấn không biết mỏi mệt theo sự hướng dẫn của Thầy trong các thời khóa. Đặc biệt, sau giờ chỉ tịnh trưa nay Thầy cho đại chúng niệm Phật rất nhiều, cả hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tinh tấn dũng mãnh cả đạo tràng không còn tạp niệm ngoài câu ‘A Di Đà Phật’ vang rền cả Chánh Điện. Sau câu niệm Phật thật lớn thật chậm cuối cùng, Thầy ngồi yên lặng tỉnh tọa thiền định 10 phút hưởng thọ tiếp các giây phút thiền duyệt thực. Thầy lại tiếp tục với bài pháp nhũ chiều hôm nay. Thầy trân trọng đọc một đoạn lời của Đức Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích, Phẩm Pháp Hội Bồ Tát Tạng trang 380 cho cả Đại chúng cùng lắng nghe, “Nầy Xá Lợi Phất! Như Lai đối với chánh pháp Thi la Ba-la-mật do tín giải thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì nên được mau chóng giải thoát. Do giải thoát ấy mà Ta khéo giải thoát. Ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát? Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát.” Từ đoạn kinh ngắn trong Kinh Đại Bảo Tích, Thầy giải nghĩa cặn kẽ với những thí dụ dễ nhớ dễ hiểu để cho Đại chúng áp dụng tu tập trong cuộc sống hằng ngày.

Thầy nói, chúng ta rất may mắn làm đệ tử Phật, một bậc Thầy gương mẫu chỉ dẫn soi sáng con đường cho chúng sinh giác ngộ và giải thoát từ nơi biển khổ đến bờ an vui. Đức Phật và chư Bồ Tát thực hành chánh pháp nên từ nơi chính sự đau khổ mà khéo được giải thoát an vui, còn chúng sinh thì từ nơi đau khổ lúng sâu vào sự khổ đau vô cùng tận. Đức Phật Ngài đã chỉ rõ ràng mọi đàng trong suốt 49 năm thuyết pháp. Trong đoạn kinh này Đức Thế Tôn đã nhấn mạnh ở nơi tất cả sự khổ mà Ngài khéo được giải thoát. Thầy giảng rộng ra thao thao bất tuyệt… với nhiều lý thú khiến Đại chúng say mê lắng nghe qua từng lời trầm ấm đầy từ bi của Thầy.

Giới tử đang thính Pháp trong khóa Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Hộ Pháp

Thầy khuyên đại chúng trên con đường tu học Phật Pháp trong cuộc sống hằng ngày các giới tử hãy vui vẻ hoan hỷ mà chấp nhận những chướng duyên trở ngại như phiền não, nghiệp báo của mình chứ không nên than van, khóc lóc, sầu bi, tuyệt vọng, buồn chán rồi chạy trốn hay tìm đủ cách để tránh né, mà các vị hãy mau mau nhớ đem chánh pháp ra thực hành áp dụng quán chiếu để sớm chuyển hoá khổ đau thành an lạc giải thoát. Vì trong kinh Kim Cang đức Phật đã có dạy: ‘Phiền não tức Bồ đề’, hoan hỷ nhận lấy nghiệp để tu tập thêm tinh tấn, những gì mình đã tạo ra hôm nay mình phải nhận lấy và tự quán chiếu để không tạo nhân cho sau này. Đồng thời, hành giả sớm gieo trồng hạt giống lành, siêng tu chánh pháp rồi cũng sẽ khéo được giải thoát mọi sự khổ đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Hoa sen tỏa mùi thơm ngát hương giải thoát sẽ nở ngay nơi đầm bùn lầy hôi thối khổ đau này! Các huynh đệ đừng quên lời Phật dạy nhé! Khéo tu đừng quên, và thường thân cận sư trưởng, bạn lành, tham dự các pháp đàm hay khóa tu thì chư huynh đệ sẽ vững chãi tiến tu và con đường giải thoát chính là nơi cuộc sống ở cõi Ta-bà này!

Sau cùng, Thầy cho mọi người phát biểu ý kiến chia sẻ những cảm tưởng về chính tự thân đã thâu hoạch lợi ích gì và có chướng ngại gì qua ngày Thọ Bát hôm nay. Riêng ĐDT thì hình như đã thấy Đức A Di Đà Phật đứng ngay trước mặt trong lúc niệm danh hiệu của Ngài, một lòng quán tưởng Ngài, tha thiết niệm Ngài, nhất tâm tưởng nhớ Ngài đã cho dt ân sủng đó, và dt cũng không quên cảm niệm ân Sư Trưởng đã tạo duyên lành cho tất cả cùng có một buổi chiều thật nhiều an lạc và hạnh phúc đến như vậy.

Hồi hướng ra về trong nét mặt an lạc của từng người nói lên Pháp Tu Bát Quan Trai thật tuyệt vời.

Nam Mô A Di Đà Phật __()__
Đức Diệu Tường ghi nhanh.

Giới tử đang cúng Quá Đường để thọ Trai trong khóa tu tại Tu Viện Hộ Pháp

http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=4&759=4059&59615=4

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.