Chữ Tâm – Thích Tánh Tuệ

Từ Tâm, Phúc được vun bồi
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên,
Do Tâm, thiên hạ đảo điên
Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời.

Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời
Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa.
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa
Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm.

Từ Tâm, Tứ Thánh, Lục Phàm (*)
Ngay Tâm, Địa ngục – Niết bàn mở khai.
Từ Tâm, giải thoát hiện bày
Bởi Tâm, người tự xe dây buộc mình.

Từ Tâm, khoáng đạt cái nhìn
Do Tâm hạn lượng, tánh tình nhỏ nhen
Từ Tâm, trời đất rộng thênh
Bởi Tâm, ngõ hẹp bon chen kiếp, đời.

Từ Tâm, môi nở nụ cười
Do Tâm, ” chín bỏ làm mười ” một khi..
Từ Tâm, mắt tỏ đường đi
Hữu Tâm, hi hiến quảng chi nhọc nhằn.

Từ Tâm, xa lạ hóa gần
Tại Tâm, đối diện muôn phần phân ly
Từ Tâm, ”không hóa” thị phi
Nhờ Tâm, liễu đạo huyền vi một ngày.

Từ Tâm, tác Tổ, nên Thầy
Nhờ Tâm, ân đức cao dày chẳng quên.
Từ Tâm, chí nguyện vững bền
Do Tâm mà cận kề bên Phật đà.

Tâm là chủ của ngôi nhà
Thân là công cụ để mà khiến sai.
Mấy dòng xin ngõ cùng ai
Ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ Tâm!

Thích Tánh Tuệ
Bồ Đề Đạo Tràng Dec. 2013

(*) Tứ Thánh = Thanh Văn , Duyên Giác, Bồ tát , Phật
Lục Phàm = Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Súc sinh, Địa ngục.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.