Hình ảnh Vía Quán Thế Âm ngày 19/9 âm lịch, nhầm ngày 19/10/2016

Dưới đây là hình ảnh Vía Quán Thế Âm tại chùa Hoa Nghiêm ngày 19/9 âm lịch, nhầm ngày 19/10/2016 (click on the image to view the full-size)


Ban nhà Bếp và nhà Hành chay Hoa Nghiêm đang chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí mời quý Phật tửHuệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.