Hạ Trưởng

vienan24-12-2016Lá rụng thu rồi, em về đâu
Nay cây xanh mát, bóng che đầu
Phải em hôm trước, nay trở lại?
Vô thường xoay chuyển, đến đi mau
Lá bảo rằng em, tiếp nối thôi
Không hẳn giống in, lá mẹ rơi
Nhưng không phải khác, là em đó
Không một, không hai ấy luân hồi.

Viên An

Đây là vài hình ảnh và bài thơ của cô Viên An trong buổi tu ngoài trời ở Emerald Lake Park sáng ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

vienan24-12-2016-b

vienan24-12-2016-a

vienan24-12-2016-c

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.