Không Chứa

Không chứa thị phi chốn bụi hồng
Không sanh dỗi hờn ở trong lòng
Không tranh, không giành, không vị kỷ
Tâm không, chứa đầy những cái không

Chứa chan tình cảm như cái tròng
Giam cầm, trói buộc theo cái vòng
Luân hồi chuyên chở thiên hạ sự
Tâm động, sân si tràn ngập lòng

Không chứa, không chấp thoát khỏi tròng
Không tham, không hận, chẳng cầu mong
Tâm an buông bỏ điều bất thiện
Ta bà hiển lộ cái tâm không

Không chứa, không chấp những thị phi
Vui đời tự tại với an vi
Thắp sáng thực tại, cầm vô ngã
Tánh không hồi phục tại ta bà.

Không chứa, không sanh những cuồng si
Làm việc thường ngày với an vi
Buông bỏ hơn thua, cầm vô ngã
Tâm không về với bạn tức thì.

Tuyết Nguyễn Sưu Tầm <thachtuyet72@hotmail.com>

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.