Chào đón Xuân 2017


Bầu trời đêm sáng bừng vang pháo nổ
Báo tin rằng giờ Hoàng Đạo bắt đầu
Phút linh thiêng huyền diệu đón chờ lâu
Trong Ánh Sáng huy hoàng CHÀO XUÂN ĐẾN

Bạn cùng tôi hãy ca vang khúc hát
” AN BÌNH , TỰ TẠI giây phút giờ đây”
May mắn thay được hưởng Phước lành này
Nguyện sống mãi trong TỪ BI , TRÍ TUỆ

Huệ Hương

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.