Hình Ảnh Cúng Tất Niên Chư Hương Linh thờ tại Chùa Hoa Nghiêm Chủ Nhật – 22/1/2017

Dưới đây là một số hình ảnh cúng Tất Niên Chư Hương Linh thờ tại Chùa Hoa Nghiêm vào buổi trưa ngày Chủ Nhật – 22/1/2017 ̣(25 Tết). Xin nhấn vào hình để xem nguyên cỡ

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.