Tự Khuyến Tu

Đừng tự nhủ luôn tư duy chân chánh
Trong mắt em bụi cát ít hơn người
Căn trí sâu dầy đoạt bảy trên mươi
Pháp Như Lai, em dễ dàng lãnh hội

Có biết đâu chúng sinh hằng sa kiếp
Chứa chất đầy phiền não nghiệp trần lao
Tập khí tràn vườn Tâm , cỏ mọc mau
Cần nổ lực , quán nhân duyên chuyển nghiệp

Hãy cúi xuống xin làm người nhỏ bé
Đem tình thương , trí tuệ rãi phát ban
Nhẫn , khiêm cung phương châm của lạc an
Em sẽ gặp Như Lai cùng Giáo Pháp

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.