Tuyển tập thơ Nhất Hạnh

Thầy đọc thơ

 

Thử tìm dấu chân trên cát

Chơn Không Cao Ngọc Phượng ghi chép về thơ Thầy Nhất Hạnh

– Lời đầu tập– Trái ý thức chín rồi– Pháp giới thực ấn

– Thiên đường đã mất

– Bé đã sinh ra rồi

– Ảo hóa

– Tôi về lật lại trang xưa

– Padmapani

– Tịch tĩnh

– Tâm nguyệt

– Bướm lạc quê hương

– Cao Phong

– Lanka

– Trời bên ấy sáng chưa

– Cẩn trọng

– Sinh tử– Bờ bến lạ

– Lưu chuyển

– Uyên nguyên

– Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người

– Hãy gọi đúng tên tôi

– Người hành khất năm xưa còn ngồi đó

– Ngày nào tôi tháo được trái tim

– Đêm hội trăng rằm

– Sáng nay em đi

– Đêm cầu nguyện

– Thông điệp

– Dặn dò

– Quê hương tuổi nhỏ

– Tiếng gọi

– Tiếng đập cánh loài chim lớn

– Âm hưởng

– Vô khứ lai từ

– Quán tưởng

– Vòng tay nhận thức

– Bướm bay vườn cải hoa vàng

– Lửa đốt em tôi

– Trường ca Avril

– Xóm mới

– Đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ

– Ruột đau chín khúc

– Nhập lưu

– Kiến trúc chân như

– Mưa quê hương

– Những giọt không

– Thịt da và gạch ngói

– Bàn tay, bàn tay

– Đại trượng phu

– Bỗng tan đi

– Tiếng gầm sư tử lớn

– Xin đứng bên nhau– Xin trả về cho non sông cho nhân loại cho đồng bào– Buông thả

– Giòng sông chiều và hồn đất

– Thế giới chúng ta

– Tôi thấy em nơi sân nghèo cô nhi viện

– Wendy

– Những hàng dậu mới

– Từ bi quán

– Rừng không

– Tôi sẽ xin rằng tất cả

– Đề thiền duyệt thất

– Giao cảm

– Chỗ đứng

– Chúng ta hãy trả lời

– Lời nguyện cầu tìm đất sống

– Bát nhã

– Tươi son bền sắt

– Các anh đứng dậy

– Marthon, marthon

– Chứng nhân còn đó

– Nẻo vắng

– Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu Hỡi ngàn sao lấp lánh

– Mẹ

– Hoa mặt trời

– Chân dung

– Xin cúi đầu đưa về

– Lời người dân lao động Sài Gòn

– Khứ lai

– Mây trắng thong dong

– Cái ô ram

– Lòng không bận về

– Bắc một chiếc cầu

– Một mũi tên rơi hai cờ ảo tưởng

– Ước nguyện

– Sinh tử không hai

– Trời phương ngoại

– Chân dung

– Cỏ hoa còn thơm ngát

– Giây neo

– Pháp thể hằng hữu

– Đừng khóc

– Vết thương nhân loại

– Đường quê

– Duy thị nhất tâm

– Ấm áp

– Babtita

– Vững cánh

– Hộ niệm

– Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt

– Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt

– Chân tình

– Hãy gọi đúng tên tôi

– Tìm nhau

– An tịnh tâm hành

– Chấm dứt luân hồi

– Ngắm trăng

– Phổ nhập

– Phi cóc tính

– Đi vòng quanh

– Ý thức em mặt trời tỏ rạng

– Trung tâm thiền

– Cúc cu đúng hẹn

– Mở thêm rộng lớn con đường

– Địa xúc

– Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt – Nhất Hạnh

– Cầu hiểu, cầu thương

– Tin vui

– Em là khu vườn tôi

– Nhất Như

– Trẻ em đủ các sắc mầu

– Tương tức

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.