Vô Duyên – Vẽ Không Bằng Đồ

VÔ DUYÊN

Hãy lắng nghe tiếng nói sâu của Phật ***
Chớ gắt gao phê phán tạo ưu phiền
Nhũ thầm rằng dù chưa đủ Phước duyên
Quyết giữ lại mối thâm tình nhu nhuyến

Đừng cay đắng khi tràn bờ ngăn cách
Phật còn không cứu được kẻ VÔ DUYÊN
Chợt thấy mình dường như bị thôi miên
Đã đánh mất một cái đầu sáng suốt

Nếu còn nghĩ đến nhau như ngày trước
Tha thứ giùm những thương tổn đã gây
Nhân nào ươm thì quả sẽ trổ dây
Tin như thế , thay cho lời chúc phúc

***Bản tâm Phật của chính mình

Huệ Hương

         ~ o O o ~

VẼ KHÔNG BẰNG ĐỒ

Học theo Phật lúc tâm đối cảnh
Dùng thuốc “Lục Trần Bất Ố” sẽ an nhiên
Tổ ngày xưa nhắc nhở tu thiền
Đối cảnh không tâm sao còn hỏi
Hiểu thì dễ, hành còn quá khó
Hảy trợ thêm ” Thập Như Thị ” giải cho
Đừng nên làm chuyện nhỏ hoá to
Thấy kệ, rồi nhân nào quả nấy
Quán chiếu nữa, càng nhiều thêm tỏ
Đời giản đơn như một củ khoai !!!

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.