Bảy Bước Chân Sen

Bảy bước chân sen ấn khai lối Đạo
Nhiệm mầu thay từng đóa ngát hương thơm
Chập chững tự tin , gót ngọc đỏ son
Hiển hiện rằng ngày sau ngôi Chánh Giác

Mỗi mỗi đóa khát khao nương Bồ Tát
Mỗi mỗi hoa sáng rực tỏa muôn phương
Nguyện ước mong dâng khải thỉnh cúng dường
Viên mãn tựu thànn, biểu trưng Trí Phật

Điều lạ , tay chỉ trời tay chỉ đất
Ánh Linh Quang chiếu rọi khắp muôn nơi
” Duy ngã độc tôn ” bí ẩn nữa vời
Nghĩa thậm thâm ẩn tàng Tuệ Bát Nhã

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.