Đứng Trôi Theo Sóng

Thế giới muôn đời diễn theo nhịp điệu
Mỗi mỗi người định hướng đúng đường đi ?
Thời gian qua trãi nghiệm được, mất  gì
Với chánh kiến, đạt  điều chi  như ý ?

Hãy cố gắng đổi thay nhiều tập khí
Giữ trọn lòng Tâm, chân thật tín thành
Định tĩnh, khinh an thôi chạy quẫn quanh
Hạnh phúc ấy, phải chăng nghệ thuật sống ?

Trong bảy mươi, tám lăm năm cõi mộng
Phải hoàn thành bài học của kiếp người
Dù rách bươm hay hoàn hảo cứ cười !!
Lộ  trình nhân sinh, đừng  trôi  theo sóng

Huệ Hương 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.