Nhật Ký Dành Cho Phật

Con từng viết trăm bài thơ TÁN PHẬT
Chỉ giờ đây, ý nghĩ mới hiện ra
Phật đã đồng hành hiện hữu cùng ta
Dìu dắt  con những lần toan chực ngã

Và như thế, bút mực nào diễn tả
Kể chuyện nghe nhìn kinh nghiệm trãi qua
“Không phán đoán thản nhiên chờ  nhân quả”
Lời khuyên ấy , học được từ  TRI KỶ

Thôi hết cô đơn , ngập tràn hoan hỷ
Quá khứ xưa  có gian khổ, chông gai
Mỗi sát na Phật sách tấn đúng sai
Vi diệu này dành ghi vào nhật ký 

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.