Học Từ Lâm Tế Ngữ Lục

Học để TU, đừng biến thành Học Giả ***
Bao năm rồi nay mới được tiếp thu
Lời Tổ khuyên, vén màn tối vọng , ngu
Trong khoảnh khắc, thọ trì điều tinh tuý

Duyên may nào? nhận tặng ban VÔ UÝ
Còn sơ phát tâm, trong lúc độ sinh
Hành xử vị tha, làm chủ được mình
Nuôi Đạo Đức, chỉ tìm cầu chánh kiến ***

Đúng, Sai? Tuệ tri chuyển ngay quan điểm
Danh lợi đuổi theo chuốc lấy khổ đau
Hạnh phúc nhàn cư cuốn gói thoái chào
Cần HỌC HỎI cần HÀNH TRÌ GIẢI THOÁT***

Huệ Hương

****Lâm Tế Ngữ Lục

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.