Tóm Tắt Thật Ngắn Về Kinh Pháp Hoa

Tóm tắt thật ngắn về kinh Pháp Hoa theo cố HT Thích Tâm Thanh

Bài thơ nói về TỰ TÁNH và cũng là nội dung kinh Pháp Hoa

Không có một ai đến ,
Nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá
Chính tự nó điểm tô ….
Hàng liễu xanh bên bờ cỏ
Ngàn hoa đỏ thắm trong vườn cây

Hoặc :

**Nhà tôi thường vắng vẻ
****Xuân đến chẳng mang lại gì thêm

Nhưng đầy đủ tất cả

**Nhà tôi tượng trưng cho Chân ngã hay Bản lai diện mục
****Xuân là cảnh nhộn nhịp của thế gian

Và Lục Tổ Huệ Năng đã kết thúc Kinh Pháp Hoa bằng nhập Phật tri kiến của Tổ như sau:

Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh

Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt

Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ

Nào ngờ tự tánh vốn không dao động

Nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp

Theo cố HT Thích Tâm Thanh , kinh Pháp Hoa chính là Đại bản của Kinh Đi Đà và kinh A Di Đà chính là tiểu bản của kinh Di Đà.

2 câu Kệ về Tây Phương Cực Lạc để ta suy ngẫm về vị trí của ta

 • MẠC ĐÁO TÂY PHƯƠNG CẬN (Đừng tưởng cõi Tây Phương ở gần )
  LÂM HÀNH THỰC VẠN TRÌNH ( Đường đến phải vạn dặm xa )
  DI ĐÀ TUỲ TIẾP DẨN (Nếu không có Phật A Đi Đà tiếp dẫn )
  VÔ DIỆT DIỆT VÔ SANH (Làm sao thấy được vô sanh )
 • MẠC ĐÁO TÂY PHƯƠNG VIỄN (Đừng tưởng cõi Tây Phương ở xa ) TÂY PHƯƠNG TẠI MỤC TIỀN (Cõi Tây Phương ngày trong hiện tại )
  THUỶ LƯU CHI ĐẠI HÃI (Dòng sông nào cũng đều chảy ra biển )
  NGUYỆT LẠC BẤT LY THIÊN ( Trăng không thể nào rời được bầu trời )

Ngài cũng nhấn mạnh một người muốn hiểu được liễu nghĩa của 1 bộ kinh phải có đủ 4 duyên sau :

– Nhân duyên ( Duyên có cơ hội đến với đạo pháp như được nghe pháp , đến chùa)

– Tăng thượng duyên ( Có thiện tri thức và thầy giỏi dắt dẫn )

– Sở duyên duyên ( Có đạo tràng thanh tịnh có các sa môn thắng đạo , thuyết đạo )

– Bình đẵng vô gián duyên ( Luôn hành trì miên mật không gián đoạn )

Huệ Hương ghi lại

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.