Vạn Phước

Giới Thiệu

Bài pháp thoại Vạn Phước do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng.  Người có phước báo mà không có trí tuệ đôi khi tự làm hại chính bản thân mình, họ làm cho cái phước báo mà họ có được trở thành tai họa mà họ không ngờ. Ví dụ có nhiều tiền của không cần phải lo nghĩ nhiều thường sinh tâm thụ hưởng, tiêu xài phung phí vì không phải làm lụng cực khổ tạo ra tiền, dễ dàng có được tiền của nên không biết quý trọng. Có lắm của nhiều tiền dễ sinh những thói hư tật xấu nếu như không biết kiềm chế bản thân, không thường kiểm điểm mình, không quan tâm trau giồi phẩm chất đạo đức và thường dễ sinh tâm ỷ lại, ý chí, nghị lực cùn mòn.ĐĐ. Thích Pháp Hòa

http://www.phatphapungdung.com/phap-am/van-phuoc-thich-phap-hoa/c18.html

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.