Chuyện Thiền Môn

LỜI ĐẦU SÁCH

Chuyện Thiền Môn là những câu chuyện do chúng tôi biên soạn. Những mẫu chuyện nầy đã đăng rải rác trong các Bản Tin Đại Tòng Lâm Phật Giáo. Bắt đầu từ số 17 cho đến số 29. Mỗi Bản Tin được kèm theo trong tờ Đặc san Phước Huệ phát hành ấn tặng mỗi kỳ vào các dịp đại lễ như: Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán. Tuy là câu chuyện dài nhưng mỗi kỳ đều có mỗi chủ đề khác nhau. Những nhân vật trong câu chuyện không phải là những nhân vật có thật ở trong đạo, nếu có sự trùng hợp thì đó chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của bút giả. Chúng tôi dựa vào một vài nét sinh hoạt thực tế cụ thể trong thiền môn mà viết thành qua mỗi chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề tuy có khác, nhưng những nhân vật trong cốt chuyện trước sau đều có sự hoạt động liên tục. Qua mỗi câu chuyện, chúng tôi cố gắng diễn tả theo từng tâm trạng và hoàn cảnh của mỗi nhân vật hay thường xảy ra trong chốn thiền môn.

Sau khi đọc qua mỗi câu chuyện của mỗi Bản Tin, xét thấy rất hữu ích cho việc tìm hiểu, nên có một vài Phật tử yêu cầu chúng tôi là nên tập hợp lại những câu chuyện để in thành một quyển sách. Mục đích là cốt để cho mọi người tiện bề tìm hiểu một cách có mạch lạc và liên tục. Xét thấy lời yêu cầu nầy rất hữu lý và bổ ích nên chúng tôi đã quyết định cho in thành sách.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân quý Đại Đức Thích Phước Viên, Thích Phước Quảng đã giúp cho phần in ấn và kỹ thuật trình bày. Quý Sư Cô Thích Phước Thanh, Thích Phước An đã giúp cho phần sửa lỗi bản in. Và chúng tôi cũng không quên thành tâm ghi nhận công đức của chư Tôn Đức Tăng, Ni, cùng quý liên hữu trong hai đạo tràng: Phước Huệ và Quang Minh cũng như quý Phật tử xa gần đã phát tâm ủng hộ tịnh tài ấn tống.

Xin tất cả nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa chân thành của chúng tôi.

Nguyện đem công đức pháp thí nầy hồi hướng cho quý ân nhân cùng pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

Trân kính.

Thích Phước Thái.

Down load pdf file

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.