Thư Kêu Gọi Đóng Góp Xây Cất Trung Tâm Giáo Hội Úc Châu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính Thưa Quý Nhà Hảo Tâm, Quý Đồng Hương Phật Tử

Năm 2009 chùa Quang Minh và Hoa Nghiêm tại Melbourne tạo mãi được khu đất 5,000m2 ở vùng Cairnlea – Brimbank từ Chính Phủ Victoria. Sau nhiều năm sinh hoạt, nhận thấy Giáo Hội Trung Ương cần có một trụ sở riêng để điều hành Phật sự. Chính vì thế mà 2 Chùa quyết định nhượng lại khu đất nầy cho Giáo hội để xây cất “Trung tâm Phật giáo Úc Châu”.

Khu đất này sẽ trở thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Úc Châu trong tương lai gần. Đây là cơ sở hành chánh, giáo dục, cũng là nơi tu học, là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật cho cộng đồng Phật tử Úc châu. Sự thành tựu công trình xây cất này không những góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc Văn hóa Phật giáo để lại cho con cháu đời sau, mà còn là môi trường cho Phật tử tại gia, xuất gia trao dồi đầy đủ: hạnh đức, tâm đức và tuệ đức để phục vụ cho đạo Pháp và chúng sinh.

Công trình xây cất này bao gồm: Trung Tâm Hành chánh Giáo Hội Trung Ương để điều hành các công việc Phật sự tại Úc Châu; khu Phật học cho Tăng Ni và Phật tử thảo luận và nghiên cứu Phật pháp; Hội trường đa dụng là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội cho Giáo Hội cũng như sinh hoạt các đoàn thể Phật tử địa phương. Bên cạnh đó, công trình còn có Khu Tịnh Dưỡng cho chư Tăng Ni cao tuổi sau khi phụng sự Đạo pháp, đến tuổi già có nơi an dưỡng.

Ngôi Bảo Tháp Từ Bi là nơi tiêu biểu cho nền Văn hóa Phật giáo Việt Nam ở quê hương thứ hai.  Đó là nơi có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh, nơi phụng thờ Xá Lợi Phật cũng là nơi tìm cầu sự an bình đời sống nội tâm của những người con Phật.

Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục xây cất từ Hội đồng Thành phố Brimbank. Giáo hội đã khởi công xây cất từ tháng 5/2017 và dự định hoàn tất Giai đoạn I vào tháng 5/2019.  Sau đó, chúng ta có phần cơ bản phòng ốc để sinh hoạt tạm thời. Còn Giai đoạn II sẽ vừa sinh hoạt vừa xây dựng tiếp. Hy vọng đến năm 2022 sẽ hoàn tất.

Vì thế, Giáo hội chúng tôi cần tổ chức các buổi “Gây quỹ Xây cất Trung tâm Giáo hội”. Chúng tôi xin kêu gọi quý Đồng hương Phật tử, quý nhà hảo tâm, vì lợi ích chung vì tương lai Cộng đồng và Đạo pháp xin quý vị hãy đóng góp tích cực cho công trình xây cất Trung Tâm Giáo hội Phật giáo Úc châu sớm được hoàn thành để đi vào sinh hoạt.

Kính thư

HĐĐH. GHPGVNTN UĐLTTL

Sa Môn – Thích Thiện Tâm, Thích Phước Tấn


down load pdf file

This entry was posted in Giáo Hội, Tin Tức. Bookmark the permalink.