Chưa Dám Ước Mơ

Chưa dám ước mơ ” Xuất trần thượng sỉ “
Tính điểm căn cơ còn kém dưới ba
Tinh tuý kinh thư nào hiểu, nhận ra
Cần rửa sạch bao độn căn tập khí

Tụng đọc thọ trì lâu ngày quyết chí
Kiên nhẫn vững tâm tinh tấn mãi thôi
Một mai được Phổ Hiền xoa đầu u tối
Tỉnh mộng rồi, trăng Chân Như tỏa sáng

“Mười như thị” vũ trụ quan hoành tráng
Thắng nội tâm ngoại cảnh vượt đứng lên
Hý luận nào , bỉ thử chẳng rụng tên
Sớm nhập Đạo bình an rơi tự ngã

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.