Nhìn Trăng – Cảm Công Trao Đời Mặc Niêm

Ảo ảnh chăng? trăng hai lăm nằm song cửa
Đêm qua còn lộng gió với mưa ào
Thoáng chốc vui mừng ngơ ngẩn xuyến xao
Cảm ứng đạo giao phút giây mầu nhiệm

Gọi thầm Cha bao điều con chiêm nghiệm
Được xoa đầu nhắc nhở cố hoàn thành
Tâm thiện lành đừng nghĩ tưởng mong manh
Đã khởi lên là một lần huân tập

Gen đi truyền phúc lành xưa du nhập
Lòng biết ân khi nhận hưởng từ ai
Nguyện báo đền nhiều kiếp khứ lai
Gật đầu vui trăng sáng soi hiển hiện !

Huệ Hương

~ ̣( o O 0 ) ~


Cảm Công Trao Đời Mặc Niêm

Bố ra đi, khập khểnh đời chênh… nửa
Hai Mẹ con, buồn thương, gầy… xanh xao
Nhưng dẫu gì, đêm khuya thủ thỉ nhau
Khơi nhắc lại, những ngày qua kỷ niệm

Nhưng trớ trêu, tang tóc chưa lắng… liệm
Mới hơn năm, tin Mẹ bệnh… nguy nàn
Bất an sống, mong vượt phút giây dành…
Luôn cạnh Mẹ, mà như xa chẳng gập

Rồi vĩnh biệt, trần gian, con gắng tập
Kẻ mồ côi, thấm thía… cảm ơn thay
Phúc cha… đức Mẹ cao… mấy tầng mây
Vun tạo… thân, danh, trí, tâm chánh thiện

Nguyện phỉ công trao đời… giao mặc niệm

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.