Tình Cha Còn Đó Đẹp Thay

Thơ Mặc Giang phổ nhạc, Thu Giang trình bày

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.