Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi

Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PALI là bài pháp thoại video rất cảm động khi nói về ân cha nghĩa mẹ do Thầy THÍCH BỬU CHÁNH thuyết giảng… Mời xem với độ dài 1 giờ 13 phút…

Thích Bửu Chánh

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.